Z przyjemnością informujemy o zmianie adresu naszej strony internetowej oraz adresu poczty e-mail.
Uprzejmie prosimy o uaktualnienie swoich zakładek oraz książek adresowych.

Aby przejść do nowej strony, proszę kliknąć przycisk poniżej.

www.bodyandsoul.com.pl